ZADANIA SERWISU WEBKAMERA:
Funkcjonalność webkamera ma dwa główne cele
Techniczne
- tłumaczenie zmiennej adresacji IP na łączach z dynamiczną adresacją
Organizacyjne -
gromadzenie wszystkich łącz do urządzeń IT obiektu w jednym panelu oraz gromadzenie w tym samym zbiorze dokumentacji ruchowo-technicznej

OBSŁUGA FUNKCJI WEBKAMERA:
Kliknij obiekt w zakładce z lewej strony aby wyświetlić jego stronę.
Obiekt może posiadać dostęp chroniony hasłem.
Jeżeli jesteś użytkownikiem zaloguj się.
Strony obiektów zawierają opisy, instrukcję oraz linki do łączenia z urządzeniami z których zbudowany jest system.
Niezależnie od tego czy strona obiektu jest w wersji z logowaniem lub treści są widoczne to udostępnione tam urządzenia zabezpieczone są metodami autoryzacji dostarczonymi przez producentów urządzeń.
Link "Aby włączyć obraz z Twojej kamery, kliknij" działa niezależnie od uprawnień dostępu do strony obiektu i jest zawsze czynny.
Urządzenie do którego prowadzi link zabezpieczone jest metodami autoryzacji dostarczonymi przez producentów urządzeń.


KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ:
Pomoc dotycząca konfiguracji przeglądarki LINK

PYTANIA:
W przypadku utracenia hasła, kwestii technicznych lub innych pytań proszę o KONTAKT